Anonymitet og seriøsitet?

22/09/2010 § 11 kommentarer

Kristine Ask, stipendiat ved Senter for teknologi og samfunn ved NTNU skrev i sommer en kronikk i Dagbladet om anonymitet i diskusjonsforumer. Hun skriver at det slett ikke er slik at et godt debattmiljø fordrer fullt navn og bilde, eller at anonymitet degenerere debatten.

Nettsamfunn er ikke et slags «ville vesten» der alle kan gjøre som de vil. Realiteten er at under psevdonym står man fremdeles til rette for det man sier – riktig nok i liten grad utenfor nettsamfunnet, men i stor grad innenfor det. Fordi ens rolle i et nettsamfunn er basert på hva en gjør i og for det samfunnet (i stedet for status opparbeidet gjennom utdannelse eller arbeid), er en helt avhengig av sitt rykte.

Dette er noe vi som har lang fartstid på nettet kan skrive under på. På de fleste nettforum jeg har frekventert så har pseudonym, eller nick, hvert normen. Noen har riktignok utlevert sitt fulle navn i profilen sin, men det har lite å si for de andre brukerne på forumet som kjenner vedkommende utelukkende gjennom postene hennes på forumet. Det blir knyttet en identitet til pseudonymet og denne identiteten kan den enkelte langt på vei kontrollere selv gjennom hva en poster, avatar-bilde og interaksjon med andre brukere. Identitetsbygging i sosiale medier har det blitt forsket endel på, danah boyd og Nicole B. Ellison har skrevet noe om det i artikkelen Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship (2008), selv om de der fokuserte mest på hvordan vennelister og lignende fungerer som identitetsmarkører i sosiale nettverk. Effekten er uansett mer eller mindre den samme, vi bygger en identitet rundt pseudonymet vårt. Min påstand er at denne identitetsbyggingen, om den er knyttet til fullt navn eller pseudonym, er langt viktigere for en god debatt enn krav om fullt navn.

Nettavisene har lenge forsøkt seg med kommentarfelt under artiklene, men de færreste har fått til noe særlig annet enn å skape en arena for sinte og frustrerte menn. VG har hatt et diskusjonsforum i mange år, og resultatet der er akkurat det samme som i kommentarfeltene i avisene. En mengde sinte og frustrerte menn med ekstreme meninger som spyr ut eder og galle. Disse arenaene, om det så er kommentarfelt eller diskusjonsforum, har ingen funksjon utover å generere flere sidevisninger. Om du ønsker å skape en sunn debattkultur så nytter det ikke å bare åpne ett forum eller kommentarfelt. Du må oppfordre folk til å bruke et konsistent brukernavn, om det er et pseudonym eller et ekte navn er mindre viktig. Du må delta aktivt i diskusjonene. Både med meninger og som en slags veileder. Oppfør deg slik du ønsker at andre skal oppføre seg. Og du må ha klare retningslinjer som åpner for skjønn og aktivt moderere etter disse retningslinjene. Jeg tror nettavisene hadde hatt godt av å ta kontakt med større forum som Diskusjon.no og forhøre seg om deres erfaringer med å skape et miljø og å moderere et stort forum. Nå er jo også Diskusjon.no en del av Edda Media, så om Edda Media ikke benytter seg av kompetansen som finnes i organisasjonen i et forsøk på å skape en god debattkultur i kommentarfeltene sine så bør de skamme seg.

Samtidig så ser jeg jo at det er stor forskjell på å moderere og røkte en debatt i et stort forum med en relativt konsistent gruppe aktive deltakere og det å moderere debatter i nettaviser med mange tilfeldige kommentatorer uten noen mulighet til å være sosiale med hverandre som de fleste store forum har med «off-topic»-kategorier og lignende. Jeg tror at endel av løsningen, i tillegg til moderering og røkting av debattene, er å legge til rette for at kommentatorene kan skape seg en identitet. Endel av løsningen ligger i så tilfelle i å skape en arena hvor kommentatorene kan kommunisere med hverandre uavhengig av en nyhetssak.

Reklame

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with kommentarfelt at Vegard sin DIKULT110 blog.